Hizmetler yazılım geliştirme bread

Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme

Yeni Nesil Gözlem Araştırma Teknolojisi

En son Microsoft.Net platformunda kurulmuş olarak, IDE, açık, ölçeklenebilir ve güvenli bir teknoloji sunmaktadır. IDE, web gözlem uygulamasında değerli ürünler sunmuştur ve teknolojinin esnekliği ve dayanıklılığı sayesinde tercih edilen bir seçim haline gelmiştir.

Açık mimari

IDE, diğer stratejik iş sistemleri ile iletişime ve etkileşime geçen yazılıma izin veren açık bir mimarisi bulunmaktadır. IDE teknolojiyi ile uygulamalar oluşturmak için XML Web Hizmetlerini kullanarak veri transferini sağlayan birçok API (Uygulama Programlama Arayüzü) bulunmaktadır. MİY (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve İK sistemlerinde var olan bilgi, karşılıkların anlaşılır bir analizini yapmak için ve müşteriler ve çalışanlar için daha ilişkili ve kişisel web araştırmaları yapmak için IDE’ye direkt olarak transfer edilebilir. IDE web araştırmalarında toplanan karşılık veri, MİY ve İK sistemlerinde bulunan veriyi güncellemek için otomatik olarak eklenebilir.  

Ölçeklendirilebilir Teknoloji

IDE, yazma, araştırma veya raporlama kısmındaki performans açısından işletmelerin sahip olabileceği herhangi bir gerekliliği sağlamak için ölçeklendirilebilir. Yazılım bir sunucu üzerine veya çoklu sunuculara yüklenebilir. Yüksek ölçeklenebilirliği sağlamak için, IDE, aşağıdakileri geliştirmiştir:

  • Microsoft SQL veritabanı
  • Her araştırma için meydana getirilen veritabanı
  • Tamamen bağımsız dizayn
  • ASP.NET’te önbellekleme
  • Birçok makine arasında donanım yükleme dengelemesi

Güvenlik çözümü

Müşteriler, herkes için açık olarak ya da parola ile koruyarak her araştırma için güvenlik seviyesini belirleyebilirler. Eğer gerek duyulursa, aynı zamanda SSL (Secure Sockets Layer) kullanabilirler. Bir ileri seviye olarak, araştırmaları geliştiren ve erişimi olan kullanıcılara roller verilmiştir ve bir kere belirlendikten sonra, rolleri, erişime izinleri olan nesneye eşleştirilmektedir. Bu, bir proje, rapor veya sistemde belirlenmiş bir nesne olabilir. Araştırmadaki katılımcılar için, farklı yaklaşımlar erişimlerini sağlamak için kullanılabilir. Kapalı araştırmalar, potansiyel yanıtlayanın kimliği önceden bilindiğinde kullanılabilir. Alternatif olarak, açık araştırmalar, katılımcıların kimliği önceden bilinmediğinde uygun olabilir. Her iki durumda da, veritabanında karşılık veriden ayrı bir tabloda yanıtlayanların kimliklerini ve e-posta adreslerini depolamak, yanıtlayanın anonimliğini sağlayabilir, böylece karşılıklar ve belirleyiciler arasında direkt bir bağ bulunmaz.

Kalite

Ürün, dizayn ve analiz için .NET ve Microsoft Visio, modelleme için Studio .NET’te çalışan Rational XDE kullanmaktadır. IDE, Microsoft Solution Framework (MSF)’den bir fikir üzerine dayanan bir iç gelişim süreç modeli geliştirmiştir. Hem ürünün ana gelişimi hem de özel gelişim girişimleri, yüksek kalite, iyi test edilmişlik ve zamanlamaya göre sağlanmaktadır.

HOSTED ASP veya Kurum içi Sunucu Çözümü

Ürün, ürün tarafından yönetilen paylaşılan ve güvenli bir ürün ortamına kullanıcıların web aracılığı ile eriştiği HOSTED ASP olarak sunulmaktadır. Alternatif olarak, ürün, müşterinin şirketinde kurulan kurum içi sunucu çözümü olarak da sağlanabilir.

Çözüm seçimi, istenilen çözümün performans gereklilikleri ve aralığına bağlıdır.

Partners

Çözüm Ortaklarımız

Footer bilgierli
logo
IDE Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, küresel yönetim, sistem ve teknoloji danışmanlığı firmasıdır.
scroll top