Proje Yönetimi

Projeler, bütün organizasyonların başarısında kritik rol oynamaktadır. Bunlar, yeni veya değiştirilmiş ürünlerle, hizmetlerle, çevrelerle, süreçlerle ve organizasyonlarla sonuçlanan aktivitelerdir. Projeler, satışlarda artış, müşteri tatmininde gelişme, giderlerde azalma, çalışma ortamının gelişimi ve diğer faydalar sunmaktadır. Proje yönetimi bir bilim dalıdır. Proje performansını ve organizasyonel etkililiği artırmak için prensipler, kavramlar, araçlar ve teknikler uygulamaktadır. Proje yönetimi, tutarlı bir şekilde başarılı projelerin olasılığını geliştirerek değer katmaktadır.

Organizasyonlar, projelerin başarılarında ne kadar önemli rol oynadığını anladıkça proje yönetimi geliştirme teşebbüslerinin merkez noktası haline gelmiştir. Proje yönetimi pratiklerini geliştirmek için proje yönetimi mükemmeliyet merkezleri (örneğin, proje yönetim ofisleri), eğitim programları ve organizasyon değişim programları, organizasyonel etkililiği artırmak için stratejik planların artan bir şekilde yaygın parçalarıdır.

Proje yönetimi, bir projenin başlangıcından sonuna dek tam kapsamlı aktivitelere hitap etmektedir ve çoklu programlar içerisinde ve programlar arasında yönetime hitap etmektedir. PY, zamanlama, maliyet tahmini ve istatiksel risk gibi “teknik” vasıflara hitap etmektedir ve saha (ürün) tanımı, satın alma yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iletişim gibi karmaşık bilim dallarını kapsamaktadır.

Etkili PY, farklı çevrelerdeki ve farklı türlerdeki projelerin temel PY prensiplerinde çeşitlemeler gerektirdiğini anlamaktadır. Etkili PY, sağlam ve tutarlı metotlar ve bununla ilişkili geçmiş deneyimler kullanılarak meydana getirilmiş kapsamlı bir plan bağlamı içerisinde var olan şartların dakika dakika değerlendirilmesine dayanan belirli bir amaç için hazırlanmış ayarlamalar gerektirmektedir. Etkili PY, projenin ilgili tarafları (katılımcılar, müşteriler ve diğer ilgilenen taraflar) arasında işbirlikçi gayretler gerektirmektedir.

IDE, çeşitli iş ihtiyaçlarına yardımcı olabilecek hizmetler sunmaktadır. Hem altyapı hem de donanım geliştirmede büyük ölçekli Bilişim Teknolojisi projelerini yönetmede uzman durumdayız.

  • Program ve proje yönetimi
  • Bilişim Teknolojileri ve PYO (Proje Yönetim Ofisi) değerlendirmeleri
  • Portföy ve proje yönetimi süreç gelişimi
  • PYO dizayn ve uygulaması
  • Kurum içi proje yönetimi yetenek gelişimi
  • Kamuoyunca iyi tanınan ve yüksek riskli projelerin yönetimi
  • Proje takımlarının eğitimi
  • Deneyimli Bilişim Teknolojileri program ve proje müdürleri hizmeti
  • Program/proje yönetim eğitimleri hizmeti
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

adres

İde Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. - 1328 Sokak 9/6 A.Öveçler Çankaya Ankara
Tel: 473 51 20 Fax: 473 51 23

cop
yhlog