Operasyon Analizi

IDE, bir şirketin ortak kalite standartlarının yanı sıra tüm operasyonel bileşenlerini de belirlemek ve belgelemek için “Etkinlik Analizi” yürütmektedir. Anahtar personelle çalışarak, IDE, görüşmeler yürütür ve performans ile ilişkili olan koşulları ve standartları içeren çeşitli süreçlerle ilişkili olan iş görevlerini yakalamak için TOİ (Tamamlanmakta Olan İş) gözlemlemektedir.Analiz, bir tanım formu ile birlikte bir sürece olan tüm girdileri ve çıktıları belirlemek için kullanılmaktadır. IDE, bilgiyi toplar ve Kim, Ne, Ne Zaman, Nerede ve Nasıl’ların hepsini içermek için her bir etkinliğin tüm yönlerini tanımlayan bir açıklama sağlamaktadır. İş akışı diyagramları, bilgi yönetimi ve depolama metotlarının yanı sıra karar noktaları ve kısıtlamaları, girdi ve çıktılarla alakalı olan her bir ana adımı göstermektedir.

Bir “Etkinlik Analizi”nden kaynaklanan bilgi, birçok amaca hizmet edebilir. Bir performans göstergesi olarak işleyen şimdiki etkinliklerin resmi olarak belgelenmiş bir mutabakatıdır. Bu ortak mutabakat, personelin gelişmelere katkıda bulunmasına yardımcı olabilir.

  • Güncel etkinliklerdeki eksiklikler belirlenebilir ve ilişkili gelişmeler meydana getirilmektedir
  • “İşletimsel Politika” değerlendirilebilir ve/ya kritik süreçler için meydana getirilmektedir
  • “Sorunları Çözme”, müşterinin ürün/hizmet problemlerinin olduğu yeri belirlemek için uygulanabilir
  • Bilgi yönetimi, depolama ve akışlar belirlenebilir ve anlaşılabilir, en verimli ve etkili yöntemlerin/teknolojilerin kullanıp kullanılmadığına dair analiz yapılmaktadır •
  • Daha iyi iş tanımlarına ve performans değerlendirmelerine katkıda bulunan iş fonksiyonları, görevler ve standartlar belirlenebilir, anlaşılabilir ve değerlendirilebilir
  • Gelişmiş öğretme için, var olan eğitim/öğretim içeriği geçerli kılınabilir, eksiklikler belirlenebilir ve müfredatta ayarlamalar yapılabilir
  • “Etkinlik Analizi” aracılığıyla, müşteriye daha iyi hizmet sunabilmek için müşterinin iş modelini, güçlü taraflarını ve zayıf taraflarını anlama ve gözlem için bir araç sunmaktadır.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

adres

İde Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. - 1328 Sokak 9/6 A.Öveçler Çankaya Ankara
Tel: 473 51 20 Fax: 473 51 23

cop
yhlog