Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Yönetimi

IDE; kar amacı gütmeyen organizasyonlara, gelişim ‘workshop’u, stratejik planlama, kar amacı gütmeyen sektör araştırması, organizasyonel değerlendirme/geliştirme ve kapasite geliştirmeyi içeren bütünleşik danışma ve yönetim hizmetleri sağlamaktadır.

Kapasite Geliştirme

“Kapasite Geliştirme” terimi, bir organizasyonun “performansı ve etkisini” (Kar Amacı Gütmeyen Performansı Güçlendirmek: Bir Fon verenin Kapasite Geliştirme Rehberi’nden, Wilder Foundation, s. 7) artırmak için organizasyonu güçlendirme sürecine gönderme yapmaktadır. Bu yüzden, kar amacı gütmeyen kapasite geliştirme ile alakası olan birçok tür aktivite bulunmaktadır. Aşağıda, Genel Elkitabı, Araştırmalar ve Raporlar, Durum Çalışmaları, Yeni Makaleler, İnternet Adresleri olarak gruplandırılmış olan kar amacı gütmeyen kapasite geliştirme için iyi organize edilmiş, ücretsiz internet kaynaklarının zengin bir derlemesini aşağıda sunmaktayız. Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar için Kapasite Geliştirme – Kaynak Listesi

Organizasyonel Değerlendirme/Geliştirme

Organizasyonunuzun yönetimi ve idaresini geliştirebilmenin ayrıntılı organizasyonel değerlendirilmesini sağlamaktayız. Değerlendirme, anahtar personel ve idari personel ile kapsamlı görüşmeler, doküman incelemesi ve dâhili bileşenlerinizin bir araştırmasını içermektedir. Bulguların ve tavsiyelerin yazılı raporu bulunmaktadır ve idarenize raporun sonuçlarını özetleyen bir sunum yapılmaktadır.

Kar Amacı Gütmeyen Sektör Araştırması

Bizim sağladığımız araştırma zamanında, konuyla alakalıdır ve kar amacı gütmeyenlerin günümüzde karşılaştıkları sorunlara hitap etmektedir. Bu sorunlara hızlıca müdahale etme yeteneği ile kombine olan yaklaşımımız ve deneyimimiz, kar amacı gütmeyenler için faydalı olabilecek bilgiyi bulmamızı sağlamaktadır.

Stratejik Planlama

Stratejik bir planlama, organizasyonunuzun gelecekte nerede olmak istediğini ve oraya nasıl ulaşacağını kararlaştırmak için idareniz için işlem uygulamaktadır. Danışman, süreci kolaylaştırmaktadır ve idareyi ve yetkili müdürü, stratejik planın gelişimi boyunca yönlendirmektedir. Danışma, bir günlük bir idari çekilme veya stratejik planlama komitesi ile ya da tüm idari birimle birçok planlama oturumu kurs süresince olabilir. Planın geliştirilmesi, şimdiki operasyonlara ve gelecek hedeflere, organizasyonun dâhili ve harici çevresine ve organizasyonun misyonunun etki alanına bağlıdır. Süreç, yönetici müdür, kurul başkanı, stratejik planlama komitesi, ve diğer anahtar kurul personeli ile kapsamlı görüşmeler içermektedir. Tüm kurul veya stratejik planlama komitesinin, anketler veya araştırmalar gibi ön-planlama egzersizlerinde yer almaları gerekebilir.

Atelye Çalışması Geliştirme

Kurula, geliştirme komitesine, yetkili müdüre ve/ya geliştirme personeline sunulan fon sağlamada kurulun rolü ve fon sağlamanın temelleri üzerine 1–3 saatlik bir eğitim oturumu sağlamaktayız. Bize, organizasyonun geliştirme programı ile ilgili bilgi sağlayabilmek için yönetici müdür, kurul başkanı, geliştirme müdürü ve diğer anahtar geliştirme personeli ve kurul personeli ile atolye çalışması öncesi(workshop) öncesi görüşmeleri içermektedir. Eğitim oturumu aynı zamanda hazırlık ve geliştirme planında yardım ve organizasyonun belirli konularına ilişkin vurguyu da içermektedir.

Kar Amacı Gütmeyen Danışmanlığa Yaklaşımımız

Projenin doğası ve müşterinin tercihlerine ilişkin olarak bir yaklaşım izlemekteyiz:

  • Bütün organizasyonun hızlı bir değerlendirmesiyle başlayarak, sonuçlar Kurula ve anahtar personele iletilmektedir;
  • Organizasyonun doğasını ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için Kurulun anahtar üyeleri ile görüşme yapmak;
  • Organizasyonun doğasına ve ihtiyaçlarına iyi uyum sağlayacak pratik ve gerçekçi bir planı özelleştirmek için müşteri ile çalışmak;
  • Tüm organizasyonu kapsayan var olan planları çalışmak;
  • Danışmanlık anlaşmasının amaçlarının karşılandığını garantilemek için müşteriden geri bildirimi içeren düzenli değerlendirmeler düzenlemek;
  • Planları uygulamak için destek, sürekli odaklanma ve güvenilirliği sağlamak için Kurulun ana üyeleri ve personel ile bire bir eğitmenlik oturumları düzenlemek;
  • Üyelerin, planların sorumluluklarının kendi alanlarını uygulamak için birbirine destek verdiği ve yol gösterdiği eşler arası öğrenme oturumları organize etmek için müşteriyi desteklemek;
  • Plan için gerekli olan değişiklikleri belirlemek ve onları planlı ve düzenli bir şekilde uygulamak.

Kar Amacı Gütmeyenlere Hizmet veren Hizmet Organizasyonları

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

adres

İde Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. - 1328 Sokak 9/6 A.Öveçler Çankaya Ankara
Tel: 473 51 20 Fax: 473 51 23

cop
yhlog